Eigarlaga får nytta arenahuset i Voss ski- og tursenter på fylgjande vilkår:

Kafe og møterom
Kafe og møterom kan nyttas gratis til lags aktivitet. Dette føreset at lokalet blir rydda og vaska etter bruk. Bestilling skjer via booking på www.skivoss.no. Legg inn namn på ansvarlig leigetakar, og bruk rabattkoden «eigarlag».

Overnatting
Eigarlaga får 50 % rabatt på overnatting i arenahuset ved samlingar i lagsregi. Bestilling skjer via booking på www.skivoss.no. Legg inn namn på ansvarleg leigetakar, og bruk rabattkoden «eigarlag».

Spørsmål kan rettast til post@skivoss.no