NCC Roads ferdigstilte rulleskiløypa hausten 2011. Asfalten framstår som eit stovegolv.

Traseen er lagt i konkurranseløypa og framstår som variert og god langrennsløype. I tillegg til konkurransetraseen er det eit stort stadionområde som er veleigna til nybegynnarar. I løypa er det også fleire avkortningar som gjer at løparar av alle kategoriar finn traseen passe utfordrande.